Speluitleg Doel spel Het spel is afgelopen als 1 speler 60 of meer goud in zijn bezit heeft. De tegenstander krijgt dan nog 1 beurt om meer goud te behalen. De speler met uiteindelijk het meeste goud wint het spel. (bij gelijke stand de speler die als laatst aan de beurt is).

Beurt Een speler mag in een beurt 5 acties doen. Een beurt begint altijd met de mogelijkheid van het trekken van 1 kaart; later verder uitgelegd. Acties zijn; een kaart spelen, handelsgoederen kopen of verkopen, voorwerpen spelen, voorwerpen gebruiken.

Let op: Indien een speler de beurt doorgeeft terwijl er nog 2 of meer acties over zijn, ontvangt deze speler 1 goud.

Fase 1 beurt; kaart trekken Aan het begin van de beurt mag de speler 1 kaart van de trekstapel trekken. De speler ziet deze kaart en hoeft deze niet te accepteren. Hij mag hem op de aflegstapel leggen. Hierna mag hij een volgende kaart trekken en deze accepteren of weer wegleggen, enzovoorts. Elke kaart trekken kost echter wel 1 actie. De fase is overigens in het geheel niet verplicht, indien de speler dit niet wilt.

Verschillende kaarten Er zijn verschillende kaarten in het spel;
- Goederenkaarten.
- Voorwerpen.
- Personen.
- Dieren.
- Kleine markten.

Goederenkaarten Goederen kunnen gekocht en verkocht worden. Op de kaart staat aangegeven welke goederen er mee verhandeld kunnen worden. Bij het kopen van goederen moet goud betaald worden (staat linksonder op de kaart aangegeven), en bij het verkopen van goederen wordt goud verdiend (staat rechtsonder op de kaart aangegeven).

Goederen worden in de eigen marktkraam geplaatst en verwijderd. Uiteraard kan er alleen gekocht worden indien er genoeg plaats is in de eigen markt. In de trekstapel zitten kleine markten waarmee de beschikbare ruimte uitgebreid kan worden met 3 plaatsen. De 1e speler die een kleine markt koopt betaalt hier 6 goud voor. De volgende kleine markten kosten allemaal 3 goud.

Let op: Het plaatsen van een handelsgoed op het laatste beschikbare veld van de begin-markt 2 goud kost! Het maakt dus niet uit welk veld dit is.

Voorwerpen Voorwerpen worden boven de markten neergelegd. Deze voorwerpen kunnen 1x per beurt ingezet worden. Ze hebben allemaal eigen interessante functies.

Personen Personen worden uitgespeeld en de acties die erop staan worden direct uitgevoerd. Over het algemeen zijn dit positieve kaarten voor de speler die deze speelt.

Dieren Dier-kaarten worden ook uitgespeeld en direct afgehandeld. Vaak zijn dit negatieve kaarten voor de tegenspeler.

Video uitleg