Forum > Weerwolven > WW - Regels  
Elenitza

16 Nov 2014 om 19.28
Ik heb onderstaande regels gejat van het kolonisten forum. Dus de credits voor de regels enzo gaan naar BratMokstrof ;)

[b]Weerwolven van Wakkerdam[/b]
Het idee van Weerwolven is heel simpel: een ongeïnformeerde meerderheid neemt het op tegen een geïnformeerde minderheid…
Het spel is een herhaling van telkens twee fases: dagen en nachten. Het spel begint met een dag (dag 1), daarnva volgt een nacht (nacht 1). De rest laat zich redelijk raden.
In de nacht maken de weerwolven (minderheid) een slachtoffer en kan een aantal speciale burgers (meerderheid) informatie inwinnen of proberen de wolven dwars te zitten.
Overdag wordt vervolgens d.m.v. een stemming een volgend slachtoffer bepaald, waarbij de meeste stemmen gelden. Ook overdag kan een aantal speciale burgers een actie uitvoeren.
Stemmen doe je door de naam van een medespeler [b]vetgedrukte[/b] in je post neer te zetten. Een stemwijziging dient [u][b]vetgedrukt en onderstreept[/b][/u] te zijn. Het is verplicht om tenminste één argument aan te dragen, maar dit argument hoeft verder geen hout te snijden.

Het spel eindigt als alleen nog burgers of alleen nog weerwolven in leven zijn (uitzondering: de geliefden, zie de rolbeschrijving van Cupido).

[b]Copyright[/b]
© 2006 Alle rechten voorbehouden aan P. des Pallieres en H. Marly en de uitgevers van de spellen:
- Weerwolven van Wakkerdam: 999Games.
- Werwölfe von Düsterwald, Neumond: Pro Ludo (Duits).


Elenitza

16 Nov 2014 om 19:32
[b][u]Burger rollen[/u][/b]
De volgende extra kenmerken gelden voor burgers met een speciale rol:

[b]Cupido[/b]: Cupido wijst aan het begin van het spel twee personen aan die vervolgens elkaars geliefden worden. Deze personen
krijgen dit gelijk met hun rol te maken (Cupido wordt door de spelleider al benaderd voor anderen hun rol horen, maar nadat hun rol is vastgesteld). Als één van de geliefden sterft, sterft de ander ook. De geliefden mogen nooit op elkaar stemmen.

[b]Heks[/b]: De heks heeft twee drankjes. Eentje is een levenselixer, de ander is een dodelijk gif. De heks mag deze beide één keer in het spel inzetten (mag in 1x op 1 nacht, maar dat hoeft niet).
Nadat de weerwolven een slachtoffer hebben gemaakt kan de heks besluiten het slachtoffer te laten leven door haar levenselixer in te zetten en/of een slachtoffer te maken met haar gif.
De heks kan een aanval van de wolven overleven, mits ze haar levenselixer nog niet heeft gebruikt.
Het is goed zichtbaar of de heks of de weerwolven een slachtoffer hebben veroorzaakt, dus dat wordt expliciet genoemd.

[b]Jager[/b]: De jager kan nadat hij zelf is aangevallen een geweerschot afvuren en daarmee iemand vermoorden. Dit is niet verplicht en kan worden gedaan ongeacht de manier waarop de jager aan z’n eind komt.

[b]Ziener[/b]: Deze persoon kan elke nacht een persoon kiezen en krijgt aan het eind van de nacht te horen wat de rol van deze persoon is. De Ziener ziet de Weerwolf in schaapskleren als Burger.

[b][u]Weerwolf rollen[/u][/b]
Voor weerwolven met rollen gelden ook de standaard regels (d.w.z. ze mogen meebepalen wie er ’s nachts wordt opgegeten), alleen hebben ze extra kenmerken.

[b]Weerwolf in schaapskleren[/b]: Een weerwolf in schaapskleren wordt door de Ziener als een Burger herkend.

[b][u]Overkoepelende rollen[/u][/b]
Naast een rol kan een speler ook nog één (of beide) van de volgende rollen bezitten.

[b]Burgemeester[/b]: in geval dat overdag een gelijke stand ontstaat, is de stem van de Burgemeester beslissend: de persoon waar de Burgemeester op heeft gestemd wordt gelynched.
Stemt de Burgemeester op een derde persoon, heeft de Burgemeester geen extra verplichtingen (d.w.z. hij hoeft niet de persoon te zijn die een beslissende stem uitbrengt).

Het burgemeesterschap is een extra rol die ofwel aan het begin van het spel door de spelleider aan een speler wordt toegekend of (indien er nog geen Burgemeester is gekozen) door een (overdag aangevraagde en uitgevoerde) stemming wordt gekozen.

Dit houdt in dat iedereen burgemeester kan worden, dus [i]ook[/i] een Weerwolf.
Sterft de Burgemeester, mag deze voor hij sterft zijn/haar opvolger kiezen.

[b]Geliefde[/b]: Een paar geliefden is een door Cupido aangewezen koppel. Het koppel mag onder geen enkele omstandigheid op elkaar stemmen, dus ook niet met de intentie later van stem te veranderen. Indien één van de geliefden sterft, sterft de ander ook.
Indien beide personen in het koppel tot een groep behoren (allebei (speciale) burger of allebei weerwolf), winnen ze op de reguliere wijze. Hebben de geliefden tegenstrijdige belangen, winnen ze door als enigen over te blijven.
Elenitza

16 Nov 2014 om 19:36
[b]Volgorde van acties[/b]
In het kort het verloop van het spel.

[b][u]Nacht-voorbereiding[/u][/b]
1.[b]Ziener: [/b]Kiest een speler en krijgt (aan het eind van de nacht) diens rol te horen.

[b][u]Nacht[/u][/b]
2.[b]Weerwolven: [/b]Kiezen een slachtoffer en eten hem op.
3.[b]Heks: [/b]Krijgt naam van de gestorven speler door (of als niemand is gestorven, krijgt zij dat te horen). Heks beslist of zij deze persoon redt en/of zij iemand anders wil doden.
4.[b]Jager: [/b][Optioneel, indien zelf slachtoffer] Doodt een speler.
5.[b]Ziener: [/b][Passief] Hoort rol van de gekozen speler.

[b][u]Dag[/u][/b]
6.[b]Iedereen: [/b]Discussiëren en stemmen over het slachtoffer van de lynchpartij.
7.[b]Jager: [/b][Optioneel, indien zelf slachtoffer] Doodt een speler.

[b][u]Tijdsplanning[/u][/b]
Actie [b]1[/b]: [b]24[/b] uur.
Actie [b]2-5[/b]: [b]24[/b] uur.
Actie [b]6-7[/b]: [b]48[/b] uur:

- Het weekend telt als 24 uur, zaterdagavond zal er dus niet worden gelynched.
- Is niet binnen de hierboven genoemde tijden gereageerd, ga ik ervan uit dat je je actie / kracht niet wilt inzetten (ook als dat zou leiden tot je dood). Indien het verplicht is om je kracht te gebruiken en heb je binnen de termijn niets laten horen, telt dat als “niet stemmen.”

[b][u]Forumregels[/u][/b]
Een aantal regels is bovenop de bestaande regels van toepassing:
- Het is [b]niet[/b] toegestaan lijstjes bij te houden van welke vorm ook.
- Het is enkel toegestaan de stemming van de [b]vorige dag[/b] te bekijken: eerdere stemmingen mogen niet worden teruggelezen.

[b][u]Uitsluiting tijdens het spel[/u][/b]
Het is verplicht overdag te stemmen. Doe je dit niet, krijg je een publiekelijke waarschuwing (in de vorm van een blikseminslag). Het niet inzetten van een verplichte nachtrol leidt ook tot een waarschuwing (via PM, dus niet publiekelijk).
Twee waarschuwingen binnen één spel, hebben een onmiddellijke dood tot gevolg en een uitsluiting van het volgende spel (tenzij de spelleider anders beslist).

Mocht je vantevoren weten dat je niet kunt stemmen, maak dat dan vantevoren kenbaar aan de spelleider zodat een uitzondering kan worden gemaakt.