Speluitleg Dit is een beknopte uitleg van het spel.

Algemeen De spelers verzamelen sets van kaarten van 6 verschillende winkels. De klanten worden ontevreden als je je richt op 1 soort winkel. Elke ronde heb je de keus of je de kaarten zelf wilt houden, of dat je die aan tegenstander geeft.

Doel spel De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft wint het spel.

Begin van het spel Iedere speler begint met 8 winkelkaarten, deze komen op de bijbehorende winkels op het bord te liggen. Reputatiepunten op de beginkaarten worden genegeerd.

Spelverloop Elke ronde bestaat uit 4 fases:
- De bovenste 3 winkelkaarten worden open gedraaid, dit is het aanbod.
- Elke speler kiest in het geheim 1 van de 4 actiekaarten uit de hand. Als beiden hebben gekozen, worden de kaarten open gedraaid.
- De acties worden uitgevoerd.
- De reputatie wordt aangepast.

Actiekaarten Er zijn 4 actiekaarten:
- Nemen: Jij krijgt alle kaarten.
- Geven: Je tegenstander krijgt alle kaarten.
- Samenwerken: Accepteer de actie van je tegenstander en krijg 1 reputatiepunt.
- Ondermijnen: Voer de tegenovergestelde actie van je tegenstander uit en verlies 1 reputatiepunt.

Acties uitvoeren De gespeelde kaarten worden gelijktijdig onthuld en de kaarten die je krijgt worden bij de goede winkels gelegd.
Kiest een speler voor ondermijnen en de andere voor samenwerken dan bepaalt de speler die ondermijnen heeft gekozen wie alle kaarten krijgt.
Als beide spelers geven hebben gekozen krijgt de speler met de laagste reputatie de kaarten.
Als beide spelers nemen hebben gekozen krijgt de speler met de hoogste reputatie de kaarten.
Is er geen speler met de hoogste of laagste reputatie dan krijgt de speler die de gelijkspelkaart heeft de kaarten, de gelijkspelkaart gaat daarna naar de andere speler.
Indien beide spelers ondermijnen of samenwerken hebben gekozen, wordt nog een winkelkaart aan het aanbod toegevoegd. Beide spelers kiezen daarna opnieuw 1 van de 4 actiekaarten, totdat een van de spelers alle kaarten krijgt.

Reputatie Aan de bovenkant van sommige kaarten staat +1 of -1, deze kaarten beinvloeden je reputatie in positieve respectievelijk negatieve zin.

Einde van het spel Als aan het begin van een ronde geen 3 kaarten meer in het aanbod kunnen worden gelegd eindigt het spel direct.
Uitzondering: Als de stapel tijdens het spel leeg raakt, doordat beide spelers ondermijnen of samenwerken kiezen, dan worden deze actiekaarten uit het spel verwijderd en spelen de spelers een van de overgebleven actiekaarten.

Puntentelling Er worden punten verdient door het verschil in kaarten dat iedere speler bij een winkel heeft. Tevens krijgen of verliezen spelers punten door hun positie op het reputatiespoor.
1. Winkels:
Bij het Theehuis (rood), de Zijde handelaar (paars) en de Mandenmaker (geel):
- 1 kaart verschil = 5 punten
- 2 kaarten verschil = 3 punten
- 3 of meer kaarten verschil = 1 minpunt voor de speler met de meerderheid en het aantal kaarten dat de speler met de minderheid heeft als punten.
Bij de Houtbewerker (donker bruin), de Rijstwijn handelaar (grijs) en de Bakker (licht bruin):
- 1 kaart verschil = 4 punten
- 2 kaarten verschil = 2 punten
- 3 kaarten verschil = 1 punt
- 4 of meer kaarten verschil = 1 minpunt voor de speler met de meerderheid en het aantal kaarten dat de speler met de minderheid heeft als punten.,br/> Als beide spelers evenveel kaarten hebben, dan krijgen beide spelers geen punten voor deze winkel.
2. Reputatie
Een negatieve reputatie wordt omgezet in verliespunten, postieve reputatie levert winstpunten op. De hoeveel verliespunten is op het reputatiespoor te zien als zwarte munten. De hoeveelheid winstpunten is op het reputatiespoor te zien als gouden munten.
In geval van een gelijkspel wint de speler met de gelijkspelkaart.

Video uitleg