Speluitleg Algemeen In het spel wordt door middel van het spelen van volkskaarten, volksstenen op het bord geplaatst. Hierbij wordt invloed gewonnen in dat volk, wat aangeven wordt op de invloedstabel.

Doel Zoveel mogelijk punten halen. Het aantal punten dat iemand heeft wordt met een blokje aangegeven rondom het bord.

Rondes Het spel bestaat uit 4 rondes. Na elke ronde vindt er een puntentelling plaats. De 1e ronde is afgelopen nadat 1 gebied is 'gepacificeerd', de 2e na 1 + 2 gebieden, de 3e na 1 + 2 +3 gebieden en de 4e na 1 + 2 +3 + 4 gebieden. Hierna is het spel afgelopen.

Niet geheel onbelangrijk: De invloed die verkregen wordt per gespeelde kaart, is gelijk aan de ronde waar het spel zich in bevindt.

Een beurt Een normale beurt bestaat uit het spelen van 1 volkskaart, het plaatsen van de bijbehorende volksteen, en het nemen van de invloed die erbij hoort.

Je mag echter kiezen om een 2e volksteen te plaatsen van dezelfde kleur (zonder het spelen van een kaart), maar dan vervalt de invloed.

Tevens krijgt iedere speler 3 actiefiches, die ingezet mogen worden wanneer dat nodig geacht wordt. Deze fiches zijn eenmalig inzetbaar in het hele spel.

Pacificeren Indien in een gebied een 5e volksteen geplaatst wordt is het land te klein. Er moet 1 volk (alle stenen van dat volk) vertrekken. Elke speler mag onzichtbaar voor de andere spelers kaarten bijzetten. Deze kaarten worden bij de volksstenen opgeteld. Het volk met de minste punten moet vertrekken. Hierna komt er een pacificatiefiche bij het gebied te liggen en is er vrede. Hier kan geen volksteen meer bij geplaatst worden.

Puntentelling Een ronde eindigt altijd met een puntentelling. In elke kleur worden er punten vergeven aan de spelers met de meeste invloed in die kleur.
- De speler met de meeste invloed krijgt zoveel punten als volksteen dat in die kleur op het bord staan.
- De speler met de een-na-hoogste invloed krijgt zoveel punten als gebieden waar een volksteen in die kleur staat.
- Indien meer spelers de hoogste invloed hebben worden beide te verdienen punten bij elkaar opgeteld, gedeeld, en zo nodig omhoog afgerond.
- Indien er meer spelers de een-na-hoogste invloed hebben, worden de te verkrijgen punten gedeeld, en zo nodig omhoog afgerond.

Overige regeltjes Volksstenen mogen alleen geplaatst worden in gebieden aan de rode lijn op het bord, of grenzend aan een gebied waar een zelfde kleur volksteen ligt.
Het spel is ook afgelopen als 1 speler hoger komt dan het hoogste vakje op de invloedstabel.
Het spel is ook afgelopen als de laatste volksteen van een kleur op het bord geplaatst wordt.

Video uitleg